Първо място на децата от IV Б група "Теменужка" в онлайн конкурс "Лазарка, мома гиздава"

Момичетата от група "Теменужка" участваха с лазарска песен в онлайн конкурса "Лазарка, мома гиздава", в раздел колективни. Организатор на конкурса е ЦПРЛ Общински детски комплекс Петрич. Децата получиха медал за първо място.