Поощрителна награда на Симона Нанкова от III Б група "Теменужка" и Грамоти за участие на децата от групата

Симона Нанкова от III Б група "Теменужка" получи Грамота за проявена креативност и поощрителна награда от участието си в конкурс за рисунка на детска приказка „Приказно вълшебство“, категория "довърши рисунка". Организатор на конкурса е СУ "Христо Груев Данов", гр. Пловдив. Всички деца от групата, които взеха участие в конкурса получиха Грамота за участие.