ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Децата от IV Б група "Теменужка" взеха участие в конкурс „Баба Марта ранобудна сплита мартеница чудна“. ДГ №30 "Синчец" получи  Грамота за участие и отлично представяне и Поздравителен адрес от г-н Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол  . Конкурсът е организиран от Община Созопол и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Идеята е децата да се запознаят с един от най-обичаните български празници "Баба Марта" и със символиката на мартениците – традиция за изработването и подаряването на мартеници, съхранена през вековете. С творбите на отличените участници в конкурса бе организирана впечатляващата мартенска изложба, която е разположена на втория етаж на Етнографски музей, гр. Созопол.