Национален детски фестивал с международно участие „Всичко започва от детството!“

„Всичко започва от детството!“ е детски фестивал, който представя играта във всичките и форми като добра практика, осъществена при педагогическото взаимодействие между учителите и децата. Малките възпитаници от II Б група "Детелина" бяха отличени с грамота за достойно представяне в конкурса с драматизацията "Работна Мецана".