Детски конкурс “Великден – празникът на празниците”

Децата от II Б група "Детелина" взеха участие в детския конкурс “Великден – празникът на празниците” организиран от Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  Събитието е част от празничната програма на общината и цели да запази и развива християнските традиции и ценности, учи децата на българщина. Група "Детелина" получи книга с български народни приказки и благодарствен адрес от кмета на общината Силвия Кръстева.