Грамоти от участие в Петия национален конкурс "Шарено петле" 2021 на децата от III "А" група "Мак" и III "Б" група "Маргаритка"

Децата от III "А" група "Мак" и III "Б" група "Маргаритка" взеха участие в Национален конкурс "Шарено петле", на тема "Багрите на Странджа", модул: "Детска рисунка, скулптура, приложно изкуство и фотография". Организатор на конкурса е Общински детски комплекс гр. Средец, със съдействието на Община Средец и РУО- Бургас. Целта на конкурса е да стимулира детското художествено творчество и въображение по зададена тема и възможност за изява на творческата индивидуалност на деца от различни възрасти.

Децата са отличени с Грамоти за участие и отлично представяне, а техните учители получиха Диплом за отлична подготовка на децата.