Грамоти за участие и годишни календари, илюстрирани с рисунките от Проекта "Нарисувани приказки", получиха децата от IV Б група "Теменужка"

Децата от IV Б група "Теменужка" взеха участие в съвместен Проект "Нарисувани приказки" на Народно читалище "Роден край - 1931" и Народно читалище "Братя Миладинови - 1917".

Основните цели на проекта са насочени към популяризиране на четенето като познавателен и възпитателен процес, провокиране на въображението, активно творческо участие и изява на децата.

Проекта включваше различни дейности:

- Маратон на четенето на български народни приказки

- Рисуване на илюстрации по избрана приказка

- Представяне на рисунките пред широка публика с изложби в открита градска среда и в зали

- Отпечатване на календар за 2021 г, илюстриран с най-добрите рисунки и представянето му в социалните медии.