Грамоти за активно участие и изразена съпричастност получиха децата от IVА група "Нарцис" и IVВ група "Здравец" в "Национален розов ден 2020 г." организиран от Ейвън Козметикс България