Грамота на Диан Попов от IV Б група "Лале" от Втори Национален конкурс "Освобождението на България в думи и картини"

Втори Национален конкурс "Освобождението на България в думи и картини" е организиран от НЧ "Паисий Хилендарски 1870" - Балчик. Диан Попов от четвърта Б група "Лале" получи Грамота за участие със стихотворението "Обич" на Дора Габе, в Раздел: Рецитал" Моята родина България", първа възрастова група. Конкурсът е посветен на Трети март - Национален празник на България и цели да популяризира българската литература, да пробуди национално самочувствие у децата и младите хора, както и да стимулира техния интерес към интерпретиране на произведения от български поети.