Грамота на децата от III Б група "Теменужка" от Басейнова дирекция "Черноморски район" по повод Международния ден на Черно море - 31 октомври

На 31.10.2023 г. г-жа Мариана Тодорова представител на Басейнова дирекция "Черноморски район", Варна лично посети децата от III Б група "Теменужка" и връчи Грамота за активно участие на тема "Аз обичам Черно море". Малките природозащитници бяха зарадвани и с много подаръци за вложеното старание в подготовката на празник пред родители "Обичам и пазя морето" - по повод 31 октомври - Международния ден на Черно море.