Грамота за участие на IVА група в Национален конкурс - "Благодаря Ви от сърце - 2021г." за класиране в категория Масово участие на деца в детски градини на трето място.