Грамота за участие в конкурс за снимка на народна носия "Букет от народности" на децата от IV А група "Нарцис"

Децата от IV А група "Нарцис" бяха отличени с грамота за участие в конкурс за снимка на народна носия "Букет от народности", организиран от НЧ "Пробуда - 1928", с. Кралево.  Целта на конкурса беше издирване, запазване и популяризиране на прекрасните традиционни облекла, както и специфичните наименования на носиите и техните отделни части.