Грамота за екологична отговорност на група "Роза"

По повод Световния ден на Екоучилищата - 7 ноември Екокомитета на ДГ №30 "Синчец" организира акция за събиране на хартия за рециклиране в периода 01.11 - 05.11.2021 г. Като най-активна група беше отличена III "В" група "Роза". Екокомитетът присъди на група "Роза" Грамота за екологична отговорност, висок принос в кампанията за събиране на хартия от 01-11 - 05.11.21г. и спасяване на дървета от изсичане. В кампанията се включиха групите "Детелина", "Здравец", "Лале", "Мак", "Нарцис", "Невен" и "Теменужка", на които бяха присъдени Грамоти за участие.

ДГ №30 ,,Синчец” е носител на ,,Зелен флаг”  от 2002 г. и е участник в международните програми ,,Екоучилища” и ,,Учим за гората”  на Фондация за Екологично Образование /FEE/. Учебното заведение участва в кампанията „Лист по лист” за опазване на дърветата от изсичане /досега спасените дървета са над 300 /, както и в кампанията Litter less на Международната мрежа “Екоучилища”.

      Сформираният в детското заведение  Екокомитет планира и осъществява многообразни дейности с екологична насоченост. Част от тях е кампанията за събиране на хартия за рециклиране, която е целогодишна, но два пъти годишно се организират по-мащабни акции, които са пряко свързани с учебно-възпитателния процес на децата.    

III "В" група "РОЗА"

I "А" група "НАРЦИС"

II "Б" група "ДЕТЕЛИНА"

I "Б" група "ТЕМЕНУЖКА"

III "Б" група "ЛАЛЕ"

IV "А" група "МАК"

I "В" група "ЗДРАВЕЦ"

III "А" група "НЕВЕН"