30 септември - Европейски ден на спорта в ДГ №30 "Синчец"

По случай Европейския ден на спорта децата от ДГ "Синчец" участваха в спортни игри на открито, посветени на опазването на околната среда, намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране за рециклиране. Възпитаването на любов към спорта и природата започва от ранна детска възраст чрез игри, които създават у децата здравословни и екологични навици за цял живот. #ESSD2022