"Танцова забава" - Годишен концерт на ДГ №30 "Синчец"

С весел и пъстър концерт на двора, приключи учебната 2022/2023 година в ДГ №30"Синчец". Всяка група се представи с най-доброто си танцово изпълнение, подготвено през годината. Директор Снежина Дамянова поздрави гостите на празника, благодари на колектива за професионализма и всеотдайността към малките възпитаници и на родителите за доверието, постоянната подкрепа и партньорство.