Проект "Горски кът" на Кристияна Кръстанова от IV В група -"Роза" -работа с природни материали