Проект „Големият лов на растенията“ и малките Наблюдатели от III Б група "Детелина"

Децата от III Б група "Детелина" засяха различни семена и проследиха как поникват нови растения. Малчуганите имаха възможност да наблюдават всички фази от развитието на растенията - от поникването на семената до появата на първите листа. Целта на заниманието беше да обогати знанията на децата за различните етапи на развитие на растенията и формиране на чувство за отговорност и грижа за тях.

#thegreatplanthunt#TGPH#FEE#ToyotaEurope#БългарскоДвижениеСинФлаг