Откриване на учебната 2020-2021 година

На 15.09.2020г. госпожа Снежина Дамянова – директор на ДГ №30 „Синчец“ посрещна най-нетърпеливите деца да пристъпят прага на детската градина и по традиция поля с менче вода с пожелание за успешна нова учебна 2020-2021 година.  Здраве за  всички възпитаници, родители, учители, помощник възпитатели  и административен персонал на детската градина. Весели игри, много нови знания за децата и успешна професионална реализация на целия екип на ДГ №30 „Синчец“ .

https://youtu.be/m3D8e6pf4d0