Отбелязване на Световния ден на рециклирането в ДГ №30 "Синчец"

По повод 18 март - Световният ден на рециклирането IV A група „Орхидея“ представят своя STEАM – проект с екологична насоченост. Той е фокусиран върху опазването на околната среда, посредством намаляване ползването на ресурси, минимизиране на количествата отпадъци, повторната употреба и рециклиране на материалите. Заедно със своите учители, децата се запознаха с начините за рециклиране на употребявана хартия в специализирани депа и в домашни условия. Те научиха, че от използваната хартия чрез преработка можем да създадем нова, готова за повторна употреба. Бъдещите първокласници приложиха натрупаните знания, като се включиха в процеса на рециклиране на отпадъчна хартия в Иновативния STEAM център за детско развитие в детската градина. Технологията, която усвоиха на практика включваше дейности като: наситняване на отпадъчната хартия, накисване и раздробяване до получаване на хартиена пулпа, пресяване и равномерно разпределение върху сито, оцеждане и пресоване, изсушаване. Като резултат от процеса се получи ръчна рециклирана хартия. От нея изрязаха сърца, на които изрисуваха лаленца и оформиха магнит- подарък за своите майки. Хартията ще намери приложение и в други бъдещи художествени проекти на група „Орхидея“ .

Малките възпитаници от III Б група "Теменужка" направиха инсталация "Пътят на пластмасата - рециклиране и нов живот". Малчуганите получиха знания "Що е то "рециклиране"?", кои отпадъци можем да използваме отново, как да изхвърляме разделно отпадъците, пътят от контейнера до новия продукт. Чрез презентация, чрез богат снимков и видео материал как реално се случват процесите децата научиха, че рециклирането е важно за хората и природата около нас.

Децата от II Б група "Маргаритка" си припомниха правилата за разделно събиране на отпадъци и изработиха на табло - игра "Кой е моя цвят?".

Бъдещите първокласници от IV Б група "Детелина" рециклираха различни отпадъчни материали. Постараха се много, за да изпълнят замислените проекти , вложиха творчески сили и направиха чудесна изложба.

Децата от група III В група "Здравец" отбелязаха деня на рециклирането с прочит на приказка за разделно събиране на отпадъци, рисуване на откъс от приказката и забавната игра " Да нахраним юначетата с празни тумбачета".