"На път за детската градина" - изработка на маршрутни карти

Най-големите възпитаници на детската градина, които са бъдещи първокласници, показаха своите знания за безопасно движение по пътищата като изработиха маршрутни карти съвместно със своите родители на тема " На път за децата градина".

В обучението по безопасност на движението по пътищата водеща е ролята на практическите умения, формиращи се главно чрез подражание, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки. Възпитанието на транспортна култура – дисциплина, поведение и отговорност у децата, като участници в пътното движение е немислимо без активното участие на родителите и семейството. 

Може да разгледате пътните карти на децата от IV А група "Невен", IV Б група "Лале" и IV В група "Роза" като последвате връзката:

https://youtu.be/bqnOzJCw920