Национална седмица на четенето 22-26 октомври 2018 г.

Снимките са от всички възрастови групи както следва:

IА група "Мак",  IБ група "Маргаритка", IIА група "Нарцис",  IIБ група "Теменужка",

IIВ група "Здравец", IIIА група "Орхидея",  IIIБ "Детелина", IIIВ група "Незабравка",

IVА група "Кокиче",  IVБ "Лале",    IVВ група "Роза"