"Моят път до детската градина" проект от обучението по Безопасност на движението по пътищата

Във връзка с обучението по БДП в детската градина, деца и родители от IV А група "Орхидея" и IV Б група "Детелина" се включиха в проекта "Моят път до детската градина". Заедно изработиха маршрутни карти, по които децата обясняваха от къде минават сутрин, като използваха правилните изрази от правилата за улично движение - светофар, пешеходна пътека, тротоар, пресичам безопасно.