Изложба на бъдещите ученици под надслов "Бъдете внимателни!!!"

Под надслов "Бъдете внимателни!" децата от IV А група "Орхидея" и IV Б група "Детелина" при ДГ №30 "Синчец" и техните учители организираха изложба. В рисунките показват знанията им за безопасно движение и напомнят на пешеходци и шофьори: "Бъдете внимателни!!!". Изложбата е част от мероприята от Годишния план на обучението по БДП в детската градина.