"Здрави и силни растем" - юни 2023г.

На 12.06.2023 г. се осъществи лятната инициатива "Здрави и силни растем" в ДГ №30 "Синчец". Многообразието от забавни спортни игри допринесе за мотивиране на децата за активна двигателна дейност, екипност, отборна игра и борбен дух. Спортната надпревара протече с много положителни емоции и забавления.