„Здрави и силни растем“ – август 2023г.

С много спортен дух на 07.08.2023г. малките възпитаници от ДГ №30 "Синчец" отбелязаха спортен празник под надслов "Здрави и силни растем“. Децата от всички групи се включиха в спортната инициатива и показаха завидни физически умения, и истински се забавляваха. Те затвърдиха разучени елементи от различни видове спортове, усъвършенстваха моториката си и обогатиха знанията си за спортните пособия и екипировка.