Занимания с интерактивна играчка Bee-Bot

Занимания по Околен свят на децата в IV Б група "Маргаритка" с интерактивна играчка Bee-Bot по темите: "Птиците отлитат" и "Сутрин като стана".