Детски футбол в ДГ №30 "Синчец" 2024

На 18.06.2024г. в ДГ №30 "Синчец" се осъществиха занимания по детски футбол. Децата с готовност се включваха в различни упражнения и игри с елементи на футбол, стараеха се да спазват правилата на играта. Спортът носи щастие, намалява стреса, насърчава концентрацията, повишава увереността, засилва социализацията, развива у децата приятелски отношения, чувство за единство и принадлежност към отбор.

Футболът е най-популярният спорт в света. Той допринася за социалното и когнитивно развитие, за физическата грамотност на децата - развиване на основни физически умения като бягане, скачане, хвърляне, улов, ритане и качества като гъвкавост, баланс, координация, движение, скорост – градивните елементи на физическата активност.