Да изчистим България заедно - 2023

На 14.09.2023 г. деца, учители и помощник - възпитатели за пореден път се включиха в инициативата "Да почистим България заедно" като почистиха двора и детските площадки на ДГ №30 "Синчец". С тази акция малките природозащитници се учат да пазят природата и да предават доброто нататък. Всеки може да даде своя принос за по-отговорно отношение към планетата и смисъла на рециклирането!