Грижа за птиците през зимата

Децата с интерес участваха в беседа, посветена на птиците и грижите, които хората полагат за тях през зимата. Ентусиазирани от нестандартно поднесеното предложение да приготвят специално меню за птиците в двора на детската градина възпитаниците от група "Нарцис" създадоха своите вкусни кулинарни шедьоври. Използвайки плодове и семена те създадоха впечатляващи на вид здравословни изкушения. След като менюто беше завършено готовите хранилки за птици бяха поставени с помощта на родители от групата в двора на ДГ №30 "Синчец".