"Големият лов на растенията" в IV В група "Роза"

Децата от IV В група "Роза" се запознаха с растенията, техния начин на засаждане и грижи за тях чрез интерактивни методи. За пореден път обогатиха своите знания за биоразнообразието, което ги заобикаля.