18 Февруари 2021
Одобрен кандидат за свободно работно място за длъжността учител, детски учител с Вх. № 111. От Ръководството на ДГ№30 "Синчец"