1 Ноември 2018
Снимките са от всички възрастови групи както следва: IА група "Мак",  IБ група "Маргаритка", IIА група "Нарцис",  IIБ група "Теменужка", IIВ група "Здравец", IIIА група "Орхидея",  IIIБ "Детелина", IIIВ група "Незабравка", IVА група "Кокиче",  IVБ "Лале",    IVВ група "Роза"