ТАКСИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ И МЕСЕЦ МАЙ 2020Г. 

ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА МЕСЕЦ МАРТ И МЕСЕЦ МАЙ 2020Г.

ЩЕ СЕ СЪБИРАТ ПО ГРАФИК:
I и  II група - от 02.06. до 04.06.2020г. от 07.30ч. до 13.00ч.
III и  IV група - от 05.06 до 09.06.2020г. от 07.30ч. до 13.00ч.