Съобщение за родителите на децата от IV подготвителна група

        СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители, 

        На 17.06.2020г /сряда/ от 07.30ч до 16.00ч  ще се връщат

          депозитните такси на децата от IV подготвителна група, 

   които няма да посещават детска градина през летните месеци.

  Разплащането ще се извърши на обособено гише на прозореца

    на кабинета на деловодството, гледащ към ОУ "Антон Страшимиров". 

                                                                        Директор: Снежина Дамянова