Дистанционно сътрудничество учители - родители - деца

Мили деца,

Уважаеми родители!
 От 13.04.2020г. дистанционното сътрудничество учители - родители - деца е с нов график.
Възстановяваме го с 3 и 4 год. деца 2 дни в седмицата, съобразявайки се с възрастовите особености на децата.
С 5 и 6 год. деца учителите продължават дистанционното взаимодействие повече дни в седмицата, защото те подлежат на задължителна предучилищна подготовка.
Организацията на дистанционното взаимодействие ще ви уведомят учителите по групи.
В дните на физическа изолация екипът на ДГ №30"Синчец" работи дистанционно с вас и вашите деца от първия ден на извънредното положение отговорно и професионално. Учителите разясняват игрови задачи по темите, идеи за конструиране и изобразителни  дейности, приказки.
Насочват ви към допълнителни източници на информация за занимания с децата.
Заедно обсъждате предложени от вас теми и идеи.
Обратната връзка е по ваше желание. Можете да изпращате снимки, видео клипове и др. по ваше решение, което приемаме като съгласие да се публикуват в сайта на ДГ.
Резултатите от дистанционното взаимодействие до момента показват висока активност на всички участници в процеса, удовлетвореност и високи постижения.
В дните от 13.04 до 16.04.2020 г. ще има разтоварваща програма също чрез указания на вашите учители.
В тези дни нека продължим да бъдем дисциплинирани и отговорни към себе си и околните, за да бъдем здрав и да се върнем отново в нашата Детска Градина!
Екипът на ДГ№30"Синчец"