График за родителски срещи

I а група "Мак" - 28.09.22г от 18ч в двора на ДГ

Iб група "Маргаритка" - 29.09.22г от 18ч в двора на ДГ

II а група "Нарцис" - 28.09.22г от 18ч в двора на ДГ

II б група "Теменужка" - 28.09.22г от 18ч в двора на ДГ

II в група "Здравец" - 28.09.22г от 18ч в двора на ДГ

III а група "Орхидея" - 27.09.22г от 18ч в двора на ДГ

III б група "Детелина" - 21..09.22г от 18. 15ч в двора на ДГ

IV а група "Невен" - 28.09.22г от 18ч в двора на ДГ

IV б група "Лале" - 28.09.22г от 18ч в двора на ДГ

IV в група "Роза" -29.09.22г от 18ч извън ДГ