Важно съобщение!

Децата, които не са посещавали детска градина през месец юни не дължат задължителната такса от 20 лв.

Таксата на децата, които са били на детска градина ще се изчисли спрямо посещенията им.

Таксата на децата от IV-та подготвителна група за летните месеци остава 48 лв.