Важно съобщение!

Уважаеми родители,

 След предварително проучване сред родителите и на основание Заповед №1707/19.05.2020г. на Кмета на Община Варна, ДГ№30"Синчец" подновява посещението на деца от 26.05.2020г.
Всеки родител на дете от ДГ№30"Синчец" е длъжен да се запознае с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организиране на дейността на детската градина и възстановяване на приема на деца в условията на COVID- 19.  Информирано съгласие от родител и заявление можете да изтеглите от тук, да ги попълните и при приемане на 26.05.2020г. ще ги предадете на служител от ДГ. Запознайте се с графика за прием по групи на 26.05.2020г., който е съобразен със здравните и хигиенни изисквания. Всеки родител е длъжен да спазва графика, физическа дистанция и да бъде с  предпазни средства.
Мили деца,
Отново ще бъдем заедно, но с нов режим, условия за игра, облекло и нови правила. Мама и татко ще ви обяснят защо вашата учителка и пом. възпитател ще имат маска, шлем, ръкавици. 
Заедно и спазвайки правилата ще се предпазим от вирусите и ще бъдем здрави!
На добър час в любимата Детска Градина!
 Бъдете здрави!
 Пазете себе си и околните!
Бисерка Янева
Директор ДГ№30"Синчец" - Варна