Свободни места

Детска градина №30 "Синчец" обявява следните свободни места за учебната 2020/2021г:

Възрастова група 4 години - 1 място;

Възрастова група 6 години - 5 места.

Необходими документи - заявление, копие от акт за раждане, се приемат в деловодстовто на ДГ от 15.03.2021г до 18.03.2021г от 08.00ч до 16.00ч. На 19.03.2021г родителите на приетите деца ги записват до 16.00ч.