За нас

Детска градина "Синчец" е открита през 1977-78 година за отглеждане и възпитаване на  деца от 3 до 7 години. Днес наброява 12 групи с капацитет 300 деца. Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва според законите на страната, като се спазва възрастовия признак.

Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. Посвещава своя труд на децата от предучилищна възраст.

Педагогическият екип работи с иновативни средства и похвати, съобразени с най- новите тенденции на общественото развитие и образование. В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максималното развитие потенциалът на всяко дете.

Детското заведение е носител на приза "Зелен флаг", като участник в международната програма "Еко-училище".

ДГ „Синчец” е:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Място, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Място, където родителите, намират подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Място за професионалисти, които обичат децата, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.