Свободни места

Ръководството на ДГ №30 "Синчец" обявява следните свободни места за учебната 2020/2021 година :

Възрастова група 4г. - 9 места;

Възрастова група 5г. - 1 място;

Възрастова група 6г. - 6 места.

Документи - заявление, копие от акт за раждане на детето, се приемат в деловодството на ДГ от 14.09.2020г. до 17.09.2020г. от 08.00ч. до 16.00ч.

На 18.09.2020г. се обявяват приетите деца и се записват до 16.00ч.