Свободни места за учебната 2022-2023

ДГ №30 "СИНЧЕЦ" обявява следните свободни места за учебната 2022/2023г.:
Деца родени 2018г. - 4 места; Деца родени 2017г. - 1 място;
Деца родени 2016г. - 2 места.
Заявление за кандидатстване се подава на място в администрацията на детската градина.