Свободни места за учебната 2022-2023

ДГ №30 "СИНЧЕЦ" обявява следните свободни места за учебната 2022/2023г.:

Деца родени 2018г. - 3 места;
Деца родени 2016г. - 6 места.
Заявление за кандидатстване се подава на място в администрацията на детската градина.