Свободни места за учебната 2020/2021 година

Детска градина №30 "Синчец" обявява следните свободни места

за учебната 2020-2021година:

      - Възрастова група 3 год. - 1 място;
     - Възрастова група 4 год. - 1 място;
     - Възрастова група 6 год. - 5 места.
 Документи - заявление, копие от акт за раждане на детето, се приемат в деловодството на ДГ от 16.11.2020г. до 19.11.2020г. от 08.00ч. до 16.00ч. На 20.11.2020г. родителите на  приетите деца ги записват до 16.00ч.