Родителска среща за новоприетите деца

На 23.07.2019г. от 17.30ч. в ДГ №30"Синчец" ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени през 2016г.