Прието дете на 28.08.2020 г.

Прието дете в ДГ №30 "Синчец" на 28.08.2020г. с входящ номер № 681

Записване на 28.08.2020г. от 08.00ч. до 16.00ч.

От ръководството