Прието дете на 11.09.2020 г.

Прието дете в ДГ №30 "Синчец" на 11.09.2020г. с входящ номер № 739

Записване на 11.09.2020г. от 08.00ч. до 16.00ч.

От ръководството