Прием 2019/2020 г. - свободни места

ДГ №30 "Синчец" обявява следните свободни места за деца, родени през:

  • 2017 г. - 5 свободни места.

Срок за кандидатстване - 29.11.2019г.

За въпроси и справки:

тел. 052 500 638 - Директор,

тел. 052 744 268 - ЗАС