Прием 2019/2020 г. - свободни места

ДГ №30 "Синчец" обявява свободни места за деца, родени през 2016 г. - 4 свободни места.