Прием 2019/2020 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА:

1. АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО + КОПИЕ;
2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТАТА НА РОДИТЕЛЯ;
3. ЛИЧНА КАРТА /ЗА СПРАВКА/;
4. ПРОВЕРКА ОТ МДТ И ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ СЕ ПРАВЯТ НА МЯСТО В ДГ;
5.ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ПОПЪЛВАТ НА МЯСТО В ДГ.