Открити педагогически ситуации

През месец февруари бяха проведени открити педагогически ситуации по възрастови групи пред директора и учители от ДГ№30 " Синчец". Тяхната цел беше подкрепа на младите учители за усъвършенстване на педагогическата им подготовка и успешното реализиране на образователното съдържание по възрастови групи.